Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącym zawierania umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym.

Stanowisko PIP