List do Polonii i Polaków mieszkających za granicą.

Zapraszamy do przeczytania listu wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Wiceprzewodniczących Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami Pani Janiny Sagatowskiej oraz Pani Marii Koc z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

 LIST w formacie pdf

Polonia 02.05.2020 1Polonia 02.05.2020 2