Ambasador Senagalu u Marszałka Senatu RP

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 324219 października 2016 r. marszałek Senatu Stanisław Karczewski przyjął pierwszego ambasadora Republiki Senegalu w Polsce Amadou Dabo.

 

Rozmówcy z satysfakcją odnotowali wzajemne otwarcie ambasad w obu krajach. Ich zdaniem, nadchodząca, pierwsza od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1962 r., wizyta w Polsce prezydenta Senegalu Macky Salla będzie poważnym krokiem w rozwijaniu współpracy gospodarczej, w tym inwestycyjnej.

 

Marszałek Senatu zwrócił uwagę na to , że Senegal jest obecnie (do końca 2017 r.) członkiem Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, co jest wyrazem uznania społeczności międzynarodowej dla jego ugruntowanej demokracji i stabilizującej roli w regionie. Ambasador Dabo przypomniał, że jego kraj popiera wniosek Polski o miejsce w Radzie Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Wyraził on przekonanie, że również przedstawicielstwa obu krajów przy ONZ będą ze sobą ściśle współpracowały. Podkreślił, że Senegal jest uznawany za bramę do Afryki Zachodniej, zaś w naszej części Europy ambasady utrzymuje jedynie w Warszawie i Berlinie.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 3276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP