Wystawa w Senacie RP "Polska światu Papieża dała"

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 310119 października 2016 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski otworzył wystawę „Polska światu Papieża dała – Jan Paweł II na plakatach", przygotowaną przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II Społeczne Centrum Dokumentacji Pontyfikatu JP II w Rejowcu.

 

Jak przypomniała wicemarszałek Maria Koc, 16 października obchodziliśmy 38. rocznicę wstąpienia Karola Wojtyły na tron Piotrowy. „To był wielki papież i wielki pontyfikat. Miał nie tylko wpływ na rozwój duchowy Kościoła, ale także na przemiany polityczne i społeczne na świecie" – podkreśliła. Dodała, że prezentowane plakaty przypominają ten pontyfikat i lata, kiedy papież był wśród nas.

 

„Jan Paweł II jest wielki swoim dziełem, tym, co nam pozostawił. Myślę, że Bóg dał nam Jana Pawła II za to, co jako naród l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 3652awycierpieliśmy" – mówił marszałek Stanisław Karczewski.

 

Na niezwykłość postaci Jana Pawła II zwrócił też uwagę kard. Kazimierz Nycz. „Od 2 lat poloniści i wydawcy pochylają się nad jego młodzieńczą i kardynalską twórczością. Dzięki tej pracy widzimy nieprzebrane bogactwo spuścizny Jana Pawła II" – podkreślił.

 

Na wystawie zaprezentowano 30 plakatów powstałych w latach 1998–2012, nawiązujących m.in. do pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, a także promujących jego autobiografię, zapowiadających filmy o nim, wystawy fotografii czy koncerty jemu poświęcone.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 3455

 

Źródło/Foto: Senat RP