Narodowa Pielgrzymka Polaków dziękczynieniem za Chrzest Polski i Światowe Dni Młodzieży

l1eUwmOfZlOY5YVUlA3vvvvvvvv"Życzę Wam, aby Pan dał wam łaskę wytrwania w tej wierze, nadziei i miłości, którą przejęliście od waszych przodków i którą tak troskliwie pielęgnujecie. Niech w waszych sercach i umysłach wciąż brzmi wezwanie Waszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II, do budzenia w sobie wyobraźni miłosierdzia, abyście potrafili nieść świadectwo o Bożej miłości wszystkim, którzy jej potrzebują" - tymi słowami zwrócił się papież Franciszek do Polaków uczestniczących w Narodowej Pielgrzymce Polaków. Odbywa się ona w dniach 20-23 października 2016 r. i jest dziękczynieniem za 1050. lat chrześcijańskiej Polski oraz Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w 2016 roku w Krakowie.

 

 

Uczestnikami pielgrzymki są także senatorowie - Bogdan Borusewicz, Maciej Łuczak, Tadeusz Romańczuk i Andrzej Stanisławek, z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim na czele.

 

Tegoroczna pielgrzymka rozpoczęła się papieską Audiencją Generalną na Placu św. Piotra. Ojciec Święty Franciszek przemawiając do polskich pielgrzymów podziękował za serdeczne l1eUwmOfZlOY5YVUlA2dhjgfhjdghjfprzyjęcie w Polsce podczas ostatniej pielgrzymki. Wspomniał także słowa Jana Pawła II wygłoszone podczas Mszy św. inaugurującej Jego pontyfikat: "Dokładnie 38 lat temu, niemal o tej właśnie godzinie, na tym placu wybrzmiały słowa, skierowane do ludzi całego świata: Nie lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Po zakończeniu audiencji marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z senatorami i marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, modlili się przy grobie św. Jana Pawła II.

 

Centralnym punktem Narodowej Pielgrzymki Polaków była Msza św. dziękczynną w rocznicę Chrztu Polski, którą w Bazylice św. Pawła za Murami odprawił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, wraz z licznie przybyłymi z Polski biskupami i księżmi. W nabożeństwie udział wzięli także przedstawiciele Senatu. Zwracając się do zgromadzonych, abp Gądecki przypomniał podstawowe filary pontyfikatu Jana Pawła II. Są to troska o poszanowanie życia każdego człowieka i rodzinę, sprawa religijnego dialogu i pojednania, powołanie misyjne Kościoła, nauczanie społeczne i ogrom Bożego miłosierdzia. "Autentyczna świętość była największym skarbem, jaki zostawił nam Jan Paweł II" - powiedział metropolita poznański, nawiązując do wspomnienia liturgicznego świętego papieża Polaka.

 

We Mszy św. w Bazylice św. Pawła za Murami uczestniczyło przeszło 7 tys. pielgrzymów z Polski.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlA5cvgcbxhcf  grupowebazylika

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij, aby obejrzeć galerię zdjęć

 

Źródło/Foto: Senat RP