Ogólnopolski Dzień Seniora w Senacie

30895150191 739761c2e9 oZ okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora marszałek Stanisław Karczewski zorganizował 14 listopada 2016 r. w Senacie spotkanie „Aktywne, zdrowe starzenie".

 

Do udziału w nim zaprosił osoby, które mimo upływu czasu są aktywne zawodowo, społecznie czy fizycznie, zachowały ogromną ciekawość świata, pogodę ducha i witalność. Jedną z intencji spotkania było sformułowanie wniosków dotyczących najskuteczniejszych form aktywności, wspomagających aktywne i zdrowie starzenie i zainspirowanie nimi osób, które zakończyły działalność zawodową.

 

Jak podkreślił marszałek Stanisław Karczewski, chodzi o ukazanie różnych form aktywności seniorów i propagowanie ich w społeczeństwie. Jego zdaniem osoby w starszym wieku mogą być aktywne, trzeba jedynie tworzyć ku temu warunki i zwracać uwagę na ich problemy. Marszałek zapewnił, że obecne władze przywiązują dużą wagę do jakości życia seniorów, podobnie jak wiele uwagi poświęcają dzieciom czy rodzinie, a podejmowane w tych sprawach decyzje mają charakter polityczny. W tym kontekście mówił m.in. o wdrożeniu programu 500 plus i bezpłatnych lekach dla osób powyżej 75. roku życia, co wprowadzono na podstawie postulatu wskazanego w petycji wniesionej do Senatu przez Stowarzyszenie „Dzieci wojny". Mówiąc o programie bezpłatnych leków, marszałek zaznaczył, że to dopiero „otwarcie pewnej drogi". „Teraz możemy to tylko poszerzać i polepszać. Nie wierzę, żeby ktokolwiek wycofał się z tego programu. Weszliśmy na ten program; jeśli stracimy władzę, będzie ktoś inny rządził, to również będzie ten program rozwijał" – ocenił marszałek Senatu.

 

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska omówiła najważniejsze działania, jakie jej resort podejmuje w związku z wyzwaniami demograficznymi, przed którymi stoi l1eUwmOfZlOY5YVUlA30948030676 e535293324 kPolska. Jak stwierdziła, do 2050 r. liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 4,5 mln osób. Nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci i osób dorosłych, z 22 do 40% zwiększy się natomiast odsetek osób w wieku co najmniej 60 lat. Dlatego szeroko rozumiana polityka społeczna wobec osób starszych „musi stanowić jeden z priorytetów działań publicznych", konieczne jest zapewnienie warunków do zdrowego i aktywnego starzenia. Jako forum otwartego dialogu o problemach starzenia się i przeciwdziałaniu im minister powołała przy swoim urzędzie Radę ds. Polityki Senioralnej. Priorytety to poprawa jakości życia osób starszych, ich długie pozostawanie samodzielnymi i aktywnymi, w pełni sprawnymi. W opinii minister rodziny problemy muszą być rozwiązywane kompleksowo, z uwzględnieniem różnych aspektów – rodzinnych, społecznych,gospodarczych czy rynku pracy. Jak mówiła minister, oprócz realizowania rządowych programów senioralnych należy umacniać solidarność międzypokoleniową i wolontariat na rzecz osób starszych. Dzieląc się osobistą refleksją, przypomniała, że sama jest z pokolenia powojennego wyżu i blisko jej do granicy 60 lat. Uważa, że warunkiem dobrego samopoczucia w tym wieku jest zachowanie aktywności na różnych polach. Nie każdy musi jednak mieć zapał 18-latka, w tym wieku można już sobie pozwolić na luksus spojrzenia na życie z pewnego dystansu, będąc wyposażonym w bezcenny kapitał życiowego doświadczenia.

 

Podczas spotkania wiceminister sportu i turystyki Witold Bańka podkreślił, że sport nie ma barier i seniorzy także mogą być aktywni. Według ministra zarówno aktywność fizyczna, jak i sport są dla każdego: dzieci, młodzieży, wyczynowców, amatorów, seniorów, niepełnosprawnych i pełnosprawnych. Jak przekonywał, wielka siła sportu polega na tym, że każdy może znaleźć dobrą dla siebie formę aktywności, chociażby codzienny spacer. Każdy może odnaleźć sportową drogę niezależnie od swojego wieku czy sprawności. Minister wskazał także na pozytywny przykład, jakim aktywni dziadkowie mogą służyć swoim wnukom, mobilizując ich do fizycznej aktywności. O radości z międzypokoleniowego uprawniania sportu czy wspólnej aktywności wnuków i dziadków mówił także marszałek Stanisław Karczewski, prywatnie dziadek 5 wnuków.

 

Działalność Ministerstwa Zdrowia na rzecz wspierania aktywności osób starszych omówił wiceminister Marek Tombarkiewicz. Jak poinformował, podczas 1,5 miesiąca funkcjonowania programu bezpłatnych leków dla osób 75 plus wydano ponad 4 mln darmowych opakowań różnego rodzaju preparatów, a skorzystało z nich 1 mln 181 tys. osób. Beneficjenci programu zaoszczędzili 38 mln 800 tys., tyle wyniósł bowiem koszt refundacji wydanych leków z budżetu państwa. Wiceminister zdrowia podkreślił, że w swoich pracach resort przywiązuje dużą wagę do działań edukacyjnych, m.in. promowania zdrowego sposobu odżywiania i odpowiedniej diety osób starszych, poczynań w zakresie geriatrii i leczenia wielości chorób czy monitorowania leczenia bólu.

 

30681602810 ee1021aecf oDo szeroko rozumianej aktywności, także w wymiarze intelektualnym, zachęcał seniorów przewodniczący Koalicji na rzecz Zdrowego Starzenia się prof. Bolesław Samoliński. „Chcecie być aktywni intelektualnie? Pobudzajcie szare komórki. Wyłączcie telewizor. Załóżcie odwrotnie zegarek – do góry nogami, zmuście się do przeliczania jego wskazań. (...) Jeżeli coś przeczytacie, przedyskutujcie to z kimś, niech nie zostanie tylko bierny wasz stosunek do tekstu. (...) Samoedukacja nie kończy się w żadnym przedziale wiekowym" – przekonywał.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję do wysłuchania „świadectw" aktywnych seniorów. O swojej aktywności i życiowych pasjach, „nieodpuszczaniu" mówili: emerytowana 94-letnia nauczycielka Klara Wrona, 86-letni maratończyk Jerzy Przyborowski, endokrynolog dr Elżbieta Rusiecka-Kuczałek, chirurg urolog dr Andrzej Kidawa i prof. Ewa Kozdroń z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczestnicy senackiego spotkania zgodnie podkreślali, że na swoją kondycję w wieku starszym pracujemy już od najmłodszych lat. Dlatego nie można odpuszczać i trzeba od siebie wymagać, realizować swoje pasje.

 

Seniorzy biorący udział w spotkaniu mieli okazję zwiedzić parlament, skorzystać z badań lekarskich, a także wziąć udział w treningu nordic walking wspólnie marszałkiem Stanisławem Karczewskim, minister rodziny Elżbietą Rafalską i ministrem sportu Witoldem Bańką.

 

Zgodnie z zapowiedzią marszałka Senatu spotkanie inauguruje cykl wydarzeń w Senacie, poświęconych różnym aspektom życia i aktywności osób po 65. roku życia. W obecnej kadencji Izba zamierza poświęcić seniorom wiele uwagi.

 

Źródło/Foto: Senat RP