"VIII Tydzień Społeczny" w Radomiu z udziałem wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego.

Karczewski - tydz. społecznyW dniach 27 września - 1 października odbył się w Radomiu VIII Tydzień Społeczny pt. "Dziedzictwo Jana Pawła II w życiu społecznym", w którym uczestniczył wicemarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.
W trakcie kilkudniowych spotkań odbyły się wykłady z dziedziny filozofii, teologii, socjologii oraz prawa. Wicemarszałek Stanisław Karczewski wziął udział w panelu parlamentarzystów, który odbył się 29 września. W trakcie rozmowy na temat dziedzictwa św. Jana Pawła II, zastanawiał się m.in. nad tym, czy politycy pamiętają w swojej codziennej pracy o słowach Ojca Świętego.