Złote Gody w Błędowie.

Złote Gody 1     

13 września 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali ,,Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" w Błędowie.


W uroczystościach, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Błędowie, wicemarszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego Złote Gody 2reprezentował doradca Andrzej Kosztowniak.

 

 

 

Uroczyste wręczenie dostojnym Jubilatom medali za długoletnie pożycie małżeńskie, nadanych przez Prezydenta RP oraz legitymacji, listów gratulacyjnych, dyplomów i kwiatów nastąpiło w Sali OSP w Błędowie.
Po części oficjalnej Jubilaci uczcili swój wspaniały jubileusz przy poczęstunku i tańcach, na Spotkaniu Weselnym.