Prezes Jarosław Kaczyński podpisał "Kontrakt dla Radomia i Ziemi Radomskiej"

Bielan PrezesPrezes Jarosław Kaczyński podpisał się pod "Kontraktem dla Radomia i Ziemi Radomskiej", pod którym podpisy złożyli również parlamentarzyści oraz kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu i Senatu RP ziemi radomskiej, zarządzonych na 25 października 2015 r.

Prezes udzielił również poparcia Adamowi Bielanowi, "jedynemu kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Senatu w okręgu radomskim"  (okręg nr 50 - Radom, powiaty: radomski, lipski, szydłowiecki i zwoleński). Powiedział, że "inni kandydaci, którzy powołują się na Prawo i Sprawiedliwość, robią to całkowicie bezprawnie, przeciwko interesom Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko interesom Polski". Chodzi oczywiście o kandydatów do Senatu w okręgu, w którym startuje Adam Bielan.

Przypomnijmy, wybory do Senatu RP są większościowe. W każdym okręgu zwycięży więc jeden kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. Na terenie ziemi radomskiej, poza wspomnianym wyżej okręgiem Adama Bielana, mamy również okręg nr 49 (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki i przysuski), w którym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości jest Stanisław Karczewski - wiecemarszałek Senatu RP.