Wizyta prezydent Chorwacji w Senacie RP

chorwacja 1Wizytę w Senacie 28 stycznia 2016 r. złożyła prezydent Chorwacji Kolinda Grabar-Kitarović wraz z delegacją. Delegację przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy rozmawiali o współpracy dwustronnej i kryzysie migracyjnym.

 

Prezydent Chorwacji podkreśliła, że istnieje bardzo dużo płaszczyzn współpracy między Polską a Chorwacją. Chodzi o współpracę, polityczną, gospodarczą, naukową, energetyczną i parlamentarną. Dodała, że Chorwacji zależy także na współpracy w formacie państw Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Adriatyku. Poinformowała, że jej wizycie w Polsce towarzyszy misja gospodarcza i wyraziła przekonanie, że po obecnie prowadzonych rozmowach politycy będą dążyć do wyeliminowania przeszkód dla biznesu.

 

Zdaniem marszałka Senatu wizyta prezydent Chorwacji da impuls do rozwoju naszych relacji gospodarczych. Marszałek podkreślił, że współpraca polsko-chorwacka może liczyć na wsparcie ze strony parlamentu. Dodał, że w nowo wybranym parlamencie z pewnością powstanie parlamentarna grupa polsko-chorwacka i wyraził przekonanie, że będzie ona bardzo aktywna.chorwacja 2

Według prezydent Kolindy Grabar-Kitarović na forum Unii Europejskiej i Rady Europejskiej głos krajów Europy Środkowo-Wschodniej powinien być bardziej słyszalny. Powiedziała, że Chorwacja po dwóch i pół roku członkostwa w UE ma za mały wpływ na kreowanie unijnej polityki, dlatego dąży do ścisłej współpracy z sąsiednimi krajami, by prezentować wspólne stanowisko w ramach UE i zapobiegać zagrożeniom. Prezydent podkreśliła, że popiera wzmocnienie wschodniej i południowo-wschodniej flanki NATO. Dodała, że obecny kryzys migracyjny to nie tylko kwestia pomocy humanitarnej, ale kwestia bezpieczeństwa, kwestie społeczne i gospodarcze. Zdaniem prezydent ten kryzys trzeba rozwiązać u jego źródeł, poza UE.

Marszałek podkreślił, że bardzo ważnym wydarzeniem w Polsce będzie szczyt NATO i tam Polska oczekuje wsparcia krajów w ramach UE. Zaznaczył, że Polska ma podobne zdanie w sprawie kryzysu migracyjnego. Powiedział, że decyzja UE o wsparciu Turcji w kwestii uchodźców jest krokiem w dobrym kierunku.

 

W kontekście napływu imigrantów do UE politycy rozmawiali o kryzysie demograficznym w Polsce i Chorwacji - starzeniu się społeczeństw i wyjazdach młodych ludzi w poszukiwaniu lepszego życia. Marszałek Karczewski poinformował, że rząd polski zamierza zrealizować ambitny program wspierania młodych rodzin, choć napotyka liczne przeszkody. Wyraził nadzieję, że jego realizacja odwróci niekorzystne trendy.

 

chorwacja 3Marszałek poinformował gości, że Polska przygotowuje się do ważnych dla jej państwowości i historii wydarzeń – 1050 rocznicy Chrztu Polski. Podkreślił, że milenijne uroczystości nie były obchodzone, gdyż władze komunistyczne zignorowały tę rocznicę. Dodał, że Polska przygotowuje się także do Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego Franciszka..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Senat RP

Foto: Michał Józefaciuk