IX Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA

IMG 0308W miniony weekend Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski uczestniczył w IX Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska". Stowarzyszenie powstało z inicjatywy marszałka Senatu prof.Andrzeja Stelmachowskiego 5 lutego 1990 roku. To ważne wydarzenie zaowocowało wzajemnym poznaniem i zacieśnieniem kontaktów między Polakami żyjącymi w kraju oraz poza jego granicami.
"Wspólnota Polska" wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie. Obecnie w Polsce istnieją 23 Oddziały Stowarzyszenia WSPÓLNOTA POLSKA. 

 

W trakcie obrad były omawiane wszystkie sprawy związane z doskonaleniem sposobów i metod budowania więzi między Polakami w świecie a także rozwijanie dobrych relacji z Macierzą.

 

Marszałek Karczewski zapewnił, iż Stowarzyszenie będzie najważniejszym partnerem Senatu w sprawach polonijnych.

 

 

 

Foto:mylomza.pl