Marszałek Senatu przyjął Komisarza Praw Człowieka Rady Europy.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4343Wizytę w Senacie 10 lutego 2016 r. złożył Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muižnieks. Z komisarzem spotkał się marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Rozmawiano o Trybunale Konstytucyjnym, o kwestii uchylania immunitetu osobom na wysokich stanowiskach oraz o budżecie instytucji zajmujących się w Polsce prawami człowieka.

Marszałek S. Karczewski zapewnił gościa, że w Polsce przywiązuje się ogromną wagę do respektowania praw człowieka. Uprzedzając pytania komisarza o Trybunał Konstytucyjny S. Karczewski powiedział, że większość parlamentarna zmierza do tego, by Trybunał działał w naszym kraju i był zróżnicowany pod względem politycznym. Zaznaczył, że obecny kryzys wokół TK ma charakter polityczny, a nie konstytucyjny.

 

Gość pytał jakie są możliwości wyjścia z kryzysu wokół Trybunału.

Marszałek powiedział, że ustawa z 22 grudnia ub.r. wprowadziła zmiany umożliwiające prace Trybunałowi. Poinformował komisarza, że Senat w minionej kadencji podjął się dostosowywania prawa do orzeczeń TK. Mimo to zaległości są duże. Podkreślił, że pat wokół TK mogłaby rozwiązać zmiana sposobu wyboru sędziów Trybunału - większością 2/3 głosów, co sprawiłoby, że do ich wyboru potrzebne byłoby porozumienie polityczne. Tak wybrani sędziowie – zdaniem marszałka - mieliby niezależność. Dodał, że z propozycją zmiany konstytucji, dotyczącą tej kwestii wystąpił w Sejmie Ruch Kukiza.

 

Komisarz wyraził nadzieję, że parlament podczas prac nad zmianami konstytucyjnymi weźmie pod uwagę opinię Komisji Weneckiej. Marszałek odpowiedział, że Komisja Wenecka przybyła do Polski na zaproszenie ministra spraw zagranicznych.

 

Komisarz poruszył kwestię uchylania immunitetów osobom na wysokich stanowiskach. Podkreślił, że część jego obowiązków polega na tym, że współpracuje z organizacjami i instytucjami zajmującymi się prawami człowieka i immunitety pozwalają zachować niezależność osób – instytucji. Doradzał, by regulacje w tej kwestii wprowadzać ostrożnie. Mówił, że próg od którego możliwe byłoby uchylenie immunitetu powinien być wysoko ustawiony, bo stanowi to zagrożenie niezależności instytucji, poza oczywistymi przypadkami, takimi, jak sprawy kryminalne.

 

Marszałek odpowiedział, że w Senacie nie debatowano na ten temat. Zapewnił komisarza, że, gdy będzie mowa o immunitetach przekaże jego sugestie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Podkreślił, że na wysokie stanowiska takie jak: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich wybierane są osoby w porozumieniu politycznym i są to osoby, które cieszą się zaufaniem społecznym i nie było nigdy powodów, by uchylać tym osobom immunitet.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl4381

 

Komisarz zapytał również marszałka o kwestie uchwalanego właśnie budżetu państwa. Mówił, że o intencjach rządu i parlamentu wiele mówią cyfry. Powiedział, że z zadowoleniem odnotował fakt zwiększenia budżetu RPD, natomiast jego niepokój budzi obcięcie środków dla RPO. Sugerował hojność wobec RPO.

 

Marszałek poinformował komisarza, że senackie komisje właśnie zajmują się budżetem. Dodał, że budżet Senatu, podobnie jak wielu innych instytucji został zmniejszony, gdyż potrzebne są pieniądze na zwiększenie rezerwy budżetowej, która ma być przeznaczona na przyjęcie i integrację imigrantów.

 

Komisarz Praw Człowieka jest niezależnym organem Rady Europy, którego zadaniem jest promowanie poszanowania praw człowieka w państwach Rady Europy.

 

 

Foto: Michał Józefaciuk