Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl8496Wizytę w Senacie 26 lutego 2016 r. złożył wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier János Latorcai wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy rozmawiali o relacjach polsko-węgierskich, zbilżającej się 60. rocznicy powstania na Węgrzech i dwóch latach kultury węgierskiej w Polsce.

 

W spotkaniu uczestniczyli: ambasador Węgier w Polsce Iván Gyurcsik, parlamentarny przedstawiciel mniejszości polskiej na WęgrzechLászlóné Csúcsoraz senatorowie: Michał l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl8411Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz senator Aleksander Szwed.

 

Marszałek Senatu podkreślił, że relacje polsko-węgierskie są znakomite. Wyraził też zadowolenie z dobrej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Podziękował za obecność ambasadora Węgier podczas 12. posiedzenia Senatu, na którym izba jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej. Została ona wniesiona przez grupę senatorów dla uczczenia 60. rocznicy antykomunistycznego buntu w Poznaniu w czerwcu 1956 r. oraz 60. rocznicy powstania na Węgrzech w październiku i listopadzie tego roku.

János Latorcai podziękował za tę uchwałę. Podkreślił, że był w naszym kraju za każdym razem, gdy podejmowane były uchwały polsko-węgierskie: 9 lat temu, gdy uchwalano dzień przyjaźni polsko-węgierskiej, rok temu, gdy Senat i Zgromadzenie Narodowe Węgier uczciły Henryka Sławika i Józsefa Antalla seniora – bohaterów II wojny światowej i teraz. Podkreślił, że uchwała przypominająca wydarzenia 1956 r. jest niezwykle istotna, bo przypomina młodzieży wydarzenia, które wówczas poruszyły cały świat, a to jest ważne z punktu widzenia polityki historycznej. Ta uchwała przypomina, że węgierska młodzież i inteligencja patrzyła na wydarzenia poznańskie i to była iskra, która doprowadziła do wybuchu powstania. Wiceprzewodniczący Latorcai wyraził przekonanie, że tamte wydarzenia były trampoliną do przemian 1989 r. w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Wiceprzewodniczący podzielił pogląd marszałka, że relacje między obu krajami są bardzo dobre. Wskazał na bogaty kalendarz wydarzeń, podczas których spotykać się będą prezydenci, premierzy i parlamentarzyści obu krajów. Podkreślił, że stronie węgierskiej zależy na zacieśnieniu współpracy parlamentarnej. W ocenie J. Latorcaia nadchodzą dobre czasy dla Wyszehradzkiej Czwórki. Jej głos jest coraz mocniejszy na forum Unii Europejskiej. Dzięki temu, być może uda się ocalić wizję UE, jako wspólnoty państw narodowych.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl8467Marszałek wyraził zadowolenie, że Grupa Wyszehradzka odgrywa coraz większą rolę. „Dziękuję Węgrom za to, że mówimy jednym głosem i wzmacniamy naszą pozycję w UE" – powiedział S. Karczewski. Dodał, że pogląd Wyszehradzkiej Czwórki na kształt UE podzielają także inne kraje. Marszałek podkreślił, że w polskim parlamencie przykłada się dużą wagę do współpracy międzyparlamentarnej i jako pierwsza w nowo wybranym polskim parlamencie powstała parlamentarna grupa przyjaźni polsko-węgierskiej.

 

Ambasador mówił o wydarzeniach, jakie planują Węgrzy w Polsce w związku z ogłoszeniem lat 2016 i 2017 – latami kultury węgierskiej w Polsce. Natomiast Lászlóné Csúcs, rzecznik polskiej mniejszości w węgierskim parlamencie wyraziła zadowolenie, że środki na opiekę nad Polonią znalazły się znowu w Senacie i powiedziała o najpilniejszych potrzebach polskiego środowiska w tym kraju.

 

 

 

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP