Marszałek Senatu przebywał we Lwowie.

Lwów01Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją przebywał 28 lutego 2016 r. we Lwowie. Celem wizyty było spotkanie z przedstawicielami środowisk polskich na Ukrainie i wizytacja budowy Domu Polskiego. Rozmawiano o realizowanej inwestycji, a także sytuacji Polaków w tym kraju.

Marszałek interesował się postępami w budowie Domu Polskiego. Podczas spotkania z przedstawicielami środowisk polskich w Domu Polskim i w Konsulacie Generalnym RP we Lwów02Lwowie poinformował o tym, że pieniądze na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą ponownie przejął Senat. Zapewnił, że w przyszłym roku, kiedy to Senat w pełni przejmie dysponowanie tymi pieniędzmi z pewnością znajdą się pieniądze na budowę Domu. S. Karczewski wyraził też nadzieję, że środowiska polonijne na całym świecie włączą się w budowę tego ważnego dla Polaków miejsca.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Domu Polskiego przy ul. Szewczenki 3a odbyło się 6 listopada 2015 r. Prowadzona inwestycja to modernizacja istniejącego budynku oraz jego rozbudowa. W Domu Polskim powstanieCentrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego. Oczekuje się, że Dom Polski we Lwowie stanie się ważnym ośrodkiem współpracy Polaków i Ukraińców.

Prace budowlane prowadzone są obecnie przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków przeznaczonych na wspieranie Polonii i Polaków za granicą, będących w dyspozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Budowa ośrodka ma potrwać według wstępnych szacunków około 2-3 lata.

Dom Polski ma być nowoczesną instytucją łączącą wiele zadań i celów. Najważniejszymi z nich będzie wspieranie i rozwój środowiska polskiego we Lwowie, a także promocja języka polskiego, kultury polskiej. Ma on być miejscem aktywnego dialogu europejskiego.

Społeczność polska Lwowa szacowana jest dziś na ok. 20 tys. osób. Działa tu kilkanaście organizacji społecznych, z których największym jest Lwów03Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie (FOPNU), mająca siedzibę we Lwowie, która zrzesza kilkadziesiąt podmiotów z całej Ukrainy i stanowi ważny głos Polaków na Ukrainie.

Strona polska od 24 lat starała się o zgodę władz Lwowa na utworzenie Domu Polskiego. W czerwcu 2012 roku rząd Ukrainy przekazał na rzecz Miasta Lwów budynek przy ul. Szewczenki 3a we Lwowie, który wytypowany został jako lokalizacja przyszłego Domu Polskiego.

Delegacja, do której dołączył poseł Paweł Kukiz, przewodniczący klubu parlamentarnego Kukiz'15, złożyła wieńce na Cmentarzu Obrońców Lwowa.

 

Źródło: Senat RP.