Zakończenia konkursu "Bohaterowie Powstań Polskich" w Kolonii Ossa.

20160229 124852„Bohaterowie Polskich Powstań" – pod takim tytułem został zorganizowany przez Wójta Gminy Odrzywół konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół. Uroczystość z okazji wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się w na terenie Młodzieżowego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kolonii Ossie w dniu 29 lutego 2016 roku.


Uroczystość rozpoczął Pan Marian Kmieciak – Wójt Gminy Odrzywół podsumowując przebieg konkursu w kategoriach szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna. Następnie laureaci przedstawili swoje zwycięskie prezentacje, które opowiadały o życiu oraz dokonaniach wielu bohaterów powstań polskich. Uczniowie wybrali głównie uczestników powstania listopadowego, styczniowego oraz warszawskiego. Kilka prac dotyczyło także powstańców z regionu przysuskiego takich jak Stefan Brykczyński oraz Ludwik Żychliński, którzy 20160229 124246walczyli z zaborcami w obronie miejscowości Ossa. Zwycięzcy konkursu to:
- w kategorii szkoły podstawowe: uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej w Odrzywole: Weronika Jackowska;
- w kategorii gimnazja: uczennica Publicznego Gimnazjum w Odrzywole Maria Tomczyk;
- w kategorii szkoły ponadgimnazjalne: uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach: Mateusz Rogulski.

 

20160229 111008W imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego upominki laureatom wręczyła Pani Weronika Piwarska.
Uroczystość została uświetniona pokazem żołnierskiej musztry w wykonaniu młodych kadetów ZSPiMS w Lipinach oraz występem cheerleaderek z Publicznego Gimnazjum w Lipinach. Ostatnim punktem programu był wspaniały koncert, podczas którego młodzież szkolna wykonała wiele przepięknych, porywających serce, patriotycznych piosenek.