271. Rocznicy urodzin Kazimierza Pułaskiego.

pomnik4 marca 2016 roku w Muzeum w Warce uczczono pamięć Kazimierza Pułaskiego. Bohater konfederacji barskiej oraz wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych spędził dzieciństwo w Warce i okolicach, dlatego też w pałacu Pułaskich w Winiarach istnieje już od 50 lat Muzeum imienia Generała. Rodzina Pułaskich odgrywa niezwykle ważną rolę nie tylko w historii ziemi wareckiej, ale w historii całej niepodległej Polski. Kazimierz Pułaski, patriota wiernie oddany ojczyźnie, oddał swoje życie walcząc o ideały wolności. Jego imię powinno pozostać w naszej pamięci. Symboliczne kwiaty pod pomnikiem Generała złożyła, w imieniu Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego, Pani Weronika Piwarska.wyklad


Zaproszeni na te uroczyste obchody goście mieli przyjemność odbycia krótkiego spaceru po pałacu Pułaskich i obejrzenia dwóch wystaw stałych: „Kazimierz Pułaski i wielcy Polacy w USA" oraz „Warka – miasto dotknięte historią. Następnie wysłuchali krótkiego wykładu dr Remigiusza Matyjasa o życiu Kazimierza Pułaskiego.


Uroczystość uświetnił koncert na flet i fortepian wykonany przez wybitnych artystów: Teresę Kaban i Henryka Błażeja.