Marszałek Stanisław Karczewski przyjął ambasadora Tajlandii.

Ambasador Tajlandii 1Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 3 marca 2016 r. przyjął ambasadora Królestwa Tajlandii Manasvi Srisidapola.

 

Ambasador poinformował marszałka o sytuacji politycznej w Tajlandii oraz o trwających konsultacjach społecznych, dotyczących projektu nowej konstytucji. Ten projekt w lipcu zostanie poddany pod referendum. Projekt w obecnym kształcie przewiduje przywrócenie Senatu, wyłanianego przez różnorodne środowiska społeczne i zawodowe. Rolą Senatu byłby nadzór nad pracami legislacyjnymi parlamentu, uchwalanie budżetu oraz wybór sędziów trybunału konstytucyjnego. Ambasador podkreślił, że przez cały czas przywracania demokracji w Tajlandii relacje z Polską są bardzo intensywne, czego wyrazem są m.in. kontakty tajskich organizacji gospodarczych z Krajową Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Dodał, że z wizytami studyjnymi do Polski przybywają słuchacze akademii wojskowych, a liczba polskich turystów w Tajlandii jest niezmiennie wysoka.Ambasador Tajlandi8i 2

 

Marszałek i ambasador wyrazili nadzieję na kontynuację dobrej współpracy i podtrzymywanie tradycji kontaktów międzyparlamentarnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło/Foto: Senat RP