Briefing marszałka Stanisława Karczewskiego przed posiedzeniem Senatu.

Briefing prasowy z AndersBriefing prasowy Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego przed 12. posiedzeniem Senatu RP.

Obejrzyj.