Senat solidaryzuje się ze społeczeństwem Belgii.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl6068Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 22 marca 2016 r. w związku z zamachami terrorystycznymi w Brukseli wpisał się do księgi kondolencyjnej, wyłożonej w ambasadzie Belgii w Warszawie.

Wcześniej marszałek przesłał na ręce przewodniczącej Senatu Królestwa Belgii Christine Defraigne depeszę kondolencyjną.

 

 

„Z wielkim bólem przyjąłem wiadomość o zamachach, które miały miejsce dzisiaj w Brukseli. Składam wyrazy współczucia rodzinom ofiar tego bezprzykładnego barbarzyństwa. l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl6119

W tych tragicznych chwilach Naród Polski i Senat Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje solidarny z pogrążoną w żałobie Belgią" – napisał S. Karczewski w księdze kondolencyjnej

Wcześniej marszałek Senatu do przewodniczącej Senatu Belgii przesłał depeszę kondolencyjną następującej treści:

„Wszyscy jesteśmy głęboko wstrząśnięci niewyobrażalną tragedią, jaka dotknęła naród belgijski. Szczerze podzielamy ból i smutek obywateli Królestwa Belgii, rodzin i najbliższych tragicznie zmarłych oraz wszystkich poszkodowanych w zamachach terrorystycznych z 22 marca br.

 

Ofiarami tych ataków są wszyscy Europejczycy, doświadczający braku poczucia bezpieczeństwa. Jestem pewien, że w obliczu zagrożenia terroryzmem jesteśmy w stanie wyzbyć się strachu i wspólnie przeciwstawić złu.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl6141Szanowna Pani Przewodnicząca, proszę pozwolić mi w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w moim imieniu przekazać Pani i rodzinom ofiar szczere kondolencje i wyrazy najgłębszego współczucia.

 

Pragnę zapewnić, Pani Przewodnicząca, że w tych trudnych chwilach znacznie silniej odczuwamy więzy przyjaźni łączące oba nasze narody, dzieląc żal z Panią i wszystkimi Pani rodakami."

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło/Foto: Senat RP