Marszałek Senatu spotkał się z ambasador Chorwacji.

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl5984Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 22 marca 2016 r. spotkał się z ambasador Chorwacji Andreą Bekić. Głównym tematem rozmowy było V Forum Regionów Polski i Chorwacji organizowane w maju tego roku, w Dubrowniku.

 

Marszałek Senatu objął patronatem to Forum. Poinformował, że zamierza uczestniczyć w jego obradach. W Forum udział weźmie delegacja Związku Województw RP, także delegacja Krajowej Izby Gospodarczej.

 

Rozmawiano także o współpracy międzyparlamentarnej. Ambasador poinformowała marszałka, że wiceprzewodniczący Saboru (parlamentu Chorwacji) weźmie udział w uroczystościach 1050-lecia Chrztu Polski w Poznaniu.l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl5994

 

W trakcie spotkania mówiono o potrzebie środkowoeuropejskiej współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej plus (V4+) oraz Grupy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne (ABC) (grupę tworzą: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Austria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry. Powstała z inicjatywy Chorwacji. Grupa współpracuje w trzech obszarach: energetyki, transportu i telekomunikacji) . Szczególny nacisk rozmówcy położyli nakonieczność budowy połączeń infrastrukturalnych Północ-Południe.

Ambasador zaprosiła marszałka do udziału w wydarzeniach organizowanych w Polsce, w związku z obchodami 25-lecia niepodległości Chorwacji. Będzie to m.in. wystawa w Sejmie, sympozjum historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

 

Źródło/Foto: Senat RP