Delegacja Senatu na obchodach Dnia Polonii w Budapeszcie.

l1eUwmOfZlOY5YVUlA26163799784 1d5f2d1bee oOd mszy św. w intencji Polonii świata w Polskim Kościele w Budapeszcie rozpoczęły się 2 maja 2016 r. obchody Dnia Polonii i Polaków poza granicami. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z delegacją spędzi ten dzień z węgierską Polonią. „Zaczynamy wizytę od myszy by podziękować księżom w polskim kościele za to, że Polonia gromadzi się wokół kościoła, za podtrzymanie wiary, języka i polskiej tradycji. Rola kościoła jest nie do przecenienia w podtrzymywaniu polskości" - mówił marszałek witając się z przedstawicielami Polonii w Domu Polskim.

 

W skład senackiej delegacji wchodzą: wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - senatorowie Maciej Łuczak i Jan Maria Jackowski, członkowie tej komisji senatorowie Małgorzata Kopiczko, Andrzej Pająk, Michał Potoczny, Antoni Szymański oraz Dorota Czudowska wiceprzewodnicząca Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, poseł Leonard Krasulski wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz jej członek poseł Jolanta Szczypińska, a także wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak.

 

W Domu Polskim w Budapeszcie polska delegacja spotka się z przedstawicielami tutejszej Polonii i odwiedzi Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii oraz siedzibę Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego. Senatorowie złożą kwiaty pod pomnikiem Imre Nagya, pod pomnikiem Józefa Bema oraz pod pomnikiem Męczenników Katynia. Marszałek Senatu weźmie udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci Tamása Salamona Rácza. Pełnił on funkcję sekretarza generalnego Węgiersko-Polskiego Komitetu Pomocy Uchodźcom.


Pomagał polskim uchodźcom podczas II Wojny Światowej. Dzięki jego niezłomnej postawie udało się ocalić życie wielu naszych rodaków. Postać Tamása Salamona-Rácza skazana przez komunistów na zapomnienie jest przywracana świadomości histotycznej obu narodów. Uroczystości polonijne zwieńczy koncert wybitnego węgierski pianisty Alexa Szilasi.

 

Marszałek Senatu spotka się ponadto z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérem i wiceprzewodniczącym Jánosem Latorcaiem. Politycy będą rozmawiać o Polonii na Węgrzech. Będzie okazja, by podziękować władzom węgierskim za stworzenie dobrych warunków do prowadzenia polonijnego życia, do nauki w języku polskim. Rozmowy będą zapewne dotyczyły planowanych przedsięwzięć w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W połowie roku Polska przejmuje przewodnictwo w tej Grupie. W związku z tym w naszym kraju odbędzie się m.in. spotkanie szefów parlamentów V4.l1eUwmOfZlOY5YVUlA26163801694 ae3e266cef o

 

Dzień Polonii i Polaków za Granicą został uchwalony z inicjatywy Senatu w 2002 roku. To święto jest wyrazem wdzięczności naszego kraju za wkład Polaków żyjących za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, za wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc krajowi w potrzebie.

Od kilku lat przyjął się zwyczaj świętowania Dnia Polonii w krajach zamieszkania naszych rodaków. Do tej pory delegacja Senatu obchodziła ten dzień z Polakami m.in. w Atenach, Petersburgu, Kanadzie, na Ukrainie, w Czechach.

 

W tym roku, ten Dzień obchodzony jest na Węgrzech z kilku powodów. Senat podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej na pamiatkę 60. rocznicy Antykomunistycznego buntu w Poznaniu oraz 60. rocznicy powstania na Węgrzech. Węgry natomiast ogłosiły lata 2016-2017 - latami kultury węgierskiej w Polsce. Od najdawniejszych czasów oba kraje łączy historia, umiłowanie wolności i walka o suwerenność. Świętowanie na Węgrzech będzie okazją, by podziękować tutejszej Polonii za jej aktywność i przywiązanie do polskości.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlA26163805134 42d062915d oWprawdzie Polonia na Węgrzech nie jest zbyt liczna, szacuje się, że mieszka tu ok. 10 tys. osób pochodzenia polskiego, ale jest bardzo aktywna. Na Węgrzech działają liczne Samorządy Mniejszości Polskiej, działają tu organizacje polonijne takie jak: Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J. Bema, Stowarzyszenie Polskie pod wezwaniem św Wojciech, Stowarzyszenie im. Jana Sobieskiego. Polonia węgierska cieszy się prawami mniejszości narodowej, stosunki mniejszości polskiej z władzami tego kraju układają się wzorcowo. Mniejszość polska ma swojego reprezentanta w węgierskim parlamencie, to Rzecznik Narodowości Polskiej w Węgierskim Zgromadzeniu Narodowym, dr Halina Csúcs Lászlóné; posłanka, jednocześnie przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech. Na Węgrzech bez przeszkód polskie dzieci mogą się uczyć w języku polskim w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym w Budapeszcie. Kształcenie obejmuje szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. Istnieje też Węgierska Szkoła Nauczania Języka Polskiego prowadzona przez Samorząd Mniejszości Polskiej, mająca 10 oddziałów na terenie kraju. Interesującą instytucją jest Muzeum i Archiwum Polonii Węgierskiej. Zbiory zawierają eksponaty dotyczące historii węgierskiej Polonii oraz historii powiązań polsko-węgierskich. Pieniądze na bieżące funkcjonowanie zapewnia strona węgierska ze środków przeznaczonych na działanie instytucji mniejszości narodowych. Na Węgrzech ukazują się media polonijne: miesięcznik Polonia Węgierska oraz kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego Głos Polski i działa też Redakcja Polska Radia Węgierskiego.

 

Źródło/Foto:Senat RP