Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

dwnld793477647Obchody Święta Narodowego 3 Maja odbywają się w całym kraju. We mszy świętej w intencji Ojczyzny w archikatedrze św. Jana Chrzciciela będą uczestniczyli prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

O godz. 11.00 na Zamku Królewskim prezydent wręczy odznaczenia państwowe, a godzinę później na Placu Zamkowym planowane jest wystąpienie Prezydenta RP. W uroczystościach z okazji Święta Konstytucji, m. in. przemarszu wojskowej asysty honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, a także koncercie orkiestry wojskowej udział weźmie marszałek Senatu.

 

 

W podjętej 29 kwietnia 2016 r. z tej okazji uchwale senatorowie przypominają o przypadającej w tym roku 225. rocznicy uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie, po konstytucji amerykańskiej, nowożytnej ustawy zasadniczej epoki Oświecenia.dwnld1965765435

 

„Dokument ten stanowił swoistą odpowiedź na stale pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową, w jakiej znalazła się Rzeczpospolita Obojga Narodów w drugiej połowie XVIII wieku. Wprowadzone ustawą reformy dawały nadzieję na pokojową zmianę panującego w kraju ustroju politycznego, łącząc chrześcijańskie tradycje polskiej państwowości z ujętymi w demokratycznych normach prawnych ideami silnego i nowoczesnego państwa. Choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja zostało zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach zaborów umożliwiły odrodzenie państwa polskiego"- czytamy w projektowanej uchwale. Senat składa hołd twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja, których dorobek oraz dziedzictwo pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się fundamentem suwerennego, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

W uchwale zaznaczono, że choć ostatecznie dzieło Konstytucji 3 Maja "zostało zniweczone przez niechętne zmianom siły polityczne wsparte zbrojną interwencją sąsiednich mocarstw, to jednak trwale zaszczepiło w narodzie wartości, które po 123 latach państwowego niebytu umożliwiły jego odrodzenie".


dwnld172022735Izba wyższa polskiego parlamentu składa też w uchwale hołd twórcom i obrońcom Konstytucji 3 Maja. Ich dorobek bowiem oraz dziedzictwo "pozwoliły polskiemu narodowi przetrwać dziejowe przeciwności, stając się fundamentem suwerennego, demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Senat RP

Foto: www. prezydent.pl