Briefing Marszałka Senatu RP przed 20. posiedzeniem

briefW dniu 15 czerwca br. rozpoczyna się 20. posiedzenie Senatu RP. Przed obradami Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował media o planowanym porządku obrad.

Senatorowie rozpoczną od drugiego czytania uchwały w 75. rocznicę śmierci Ignacego Jana Paderewskiego. Następnie zajmą się min. ustawą o działaniach antyterrorystycznych, prawem łowieckim, wypłatami świadczeń dla opiekunów, ustawą o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Marszałek Senatu zwrócił uwagę na wagę ustawy antyterrorystycznej, która powinna być jak najszybciej przyjęta ze względu na powiększającą się skalę aktów terroryzmu. Głównym obowiązkiem rządzących jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków zwłaszcza w kontekście zbliżających się ważnych wydarzeń: szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży. Zarzuty Platformy Obywatelskiej jakoby zapisy ustawy prowadziły do nadużyć są bezpodstawne.


Stanisław Karczewski został zapytany o ustawę o działalności leczniczej. Odpowiedział, że kierunek projektu jest bardzo dobry, bo zapobiega procesowi, który do tej pory miał miejsce - dalszej komercjalizacji szpitali. Senatorowie pochylą się nad zapisami dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych przez samorządy w celu znalezienia takich rozwiązań, które zapobiegną dysproporcjom w finansowaniu szpitali i jakości świadczonych usług.


Na zakończenie konferencji Marszałek Senatu odniósł się do sytuacji międzynarodowej i wyraził nadzieję, że Wielka Brytania nie zdecyduje się na wyjście z Unii Europejskiej.

 

Obejrzyj

 

Foto/Video: Senat RP