Briefing Marszałka Senatu RP przed 21. posiedzeniem

briefPrzed 21. posiedzeniem Senatu RP Marszałek Stanisław Karczewski poinformował media o planowanym przebiegu obrad.


Senatorowie rozpoczną dwudniowe posiedzenie od procedowania ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Natomiast drugiego dnia zostaną wybrani członkowie Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Porządek obrad został uzupełniony o ustawę o oświacie ze względu na terminy obligujące do szybszego procedowania.


Marszałek Senatu został poproszony o komentarz w sprawie referendum, które tego dnia obywa się w Wielkiej Brytanii i dotyczy wyjścia państwa z Unii Europejskiej. Stanisław Karczewski wyraził nadzieję, że obywatele Wielkiej Brytanii zagłosują za pozostaniem w UE.


Odniósł się także do złożonego wniosku Platformy Obywatelskiej o wotum nieufności dla Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Powiedział, że wniosek ten jest nieodpowiedzialny i szkodliwy dla interesów Polski. Taka czysto politycznie decyzja jest niepotrzebna przed zbliżającym się szczytem NATO. Minister Macierewicz podchodzi do swoich zadań starannie, wzmacnia pozycję wojska, jest bardzo dobrym szefem resortu.

 

Obejrzyj

 

Obejrzyj