Marszałek Senatu RP rozmawiał z ambasadorem Meksyku

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 0593Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 23 czerwca 2016 r. przyjął ambasadora Meksyku Alejandro Negrina Muñoza.

Ambasador interesował się rolą Senatu w procesie legislacyjnym. Marszałek Stanisław Karczewski przybliżył rolę Senatu w procesie stanowienia prawa w Polsce. Ambasador wskazywał na potrzebę intensyfikacji współpracy pomiędzy Sejmem, Senatem a meksykańskim Kongresem. Podkreślił, że parlamentarzyści z Meksyku zainteresowani są współpracą komisji spraw zagranicznych parlamentów obu państw. Zdaniem ambasadora na intensyfikację kontaktów wpływ może mieć powołanie w polskim parlamencie Polsko-Meksykańskiej Grupy Parlamentarnej.

 

Marszałek Senatu poinformował gościa o zbliżających się w Polsce ważnych rocznicach wydarzeń z 1956 r. w Poznaniu i 1976 r. w Radomiu, które doprowadziły do powstania „Solidarności" i politycznego przewrotu w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Rozmawiano także o odbywającym się w Wielkiej Brytanii referendum w sprawie członkostwa w UE i zbliżających się wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ambasador podkreślił, że zwłaszcza wybory w USA obserwowane są w Meksyku bardzo uważnie. Ambasador poinformował marszałka o swojej wizycie w Krakowie i rozmowach związanych z ustanowieniem na czas Światowych Dni Młodzieży tymczasowego konsulatu Meksyku.

 

Źródło/Foto: Senat RP