Briefing Marszałka Senatu RP przed 22. posiedzeniem

brie6 lipca 2016 roku rozpoczyna się 22. posiedzenie Senatu RP. Przed obradami, podczas konferencji prasowej Marszałek Stanisław Karczewski poinformował o planowanym przebiegu posiedzenia.

 

Porządek obrad jest bardzo obszerny. Został uzupełniony o cztery nowelizacje: ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw, ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, a także drugie czytanie uchwały o zmianie Regulaminu Senatu oraz zmiany w składzie komisji senackich.

 

Marszałek Senatu został poproszony o komentarz w sprawie prac komisji śledczej ds. Amber Gold. Według Stanisława Karczewskiego sprawa Amber Gold wymaga dogłębnego wyjaśnienia. Próba dołączenia do prac komisji SKOKów byłaby rozmydleniem i przykryciem zasadniczej sprawy. w związku z tym, że tak wiele osób zostało oszukanych przez tą spółkę należy wyjaśnić, czy nie doszło do zabezpieczenia politycznego - takie jesst zadanie komisji śledczej.

 

Obejrzyj

 

Źródło/Foto/Video: Senat RP