Deklaracja Kampanii Społecznej #Polska Przyjazna Osobom Starszym

13614940 501023726755635 2135741638110365973 nMarszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z senatorami senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów podpisał deklarację Kampanii Społecznej „‪#‎Polska‬ Przyjazna Osobom Starszym".

Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy i uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby seniorów i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów.

 

Sygnatariusze zadeklarowali podejmowanie wszelkich działań, które będą zwiększały poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu osób starszych w Polsce w szczególności poprzez rozwój:

 

➡Partycypacji - powszechnej, która zwiększy uczestnictwo seniorów w podejmowaniu decyzji m.in. na poziomie lokalnym;

 

➡Aktywizacji - na miarę możliwości, która poprzez rozwój działań takich jak edukacja, kultura, sport, turystyka, będzie rozwijała indywidualne pragnienia i kapitał społeczny osób starszych;

 

➡Opieki - zgodnej z potrzebami, która poprzez zachowanie wysokiej jakości standardów będzie budowała rzeczywistość 13631662 501023713422303 6106541546721561198 npozwalającą zapewnienie odpowiedniego poziomu życia korzystając z m.in. z osiągnięć systemu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, ochrony konsumenta, pomocy społecznej;

 

➡Informacji - pełnej i dostępnej, która poprzez rozwój rzecznictwa praw osób starszych będzie ich wyposażała w umiejętności artykułowania i dochodzenia swoich uprawnień wobec podmiotów świadczących usługi.

 

Inicjator kampanii, senator Ryszard Majer przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Ochrony Konsumentów jest przekonany, że coraz więcej osób i podmiotów będzie wspierać kampanię. W ramach kampanii w Częstochowie już uruchomiono Senatorską Infolinię Senioralną, która świadczy wsparcie i porady seniorom oraz ich rodzinom.

 

Źródło/Foto: Senat RP