O trudnej historii rozmawiał Marszałek Senatu RP z ukraińską młodzieżą

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl9808W Senacie 22 lipca br. młodzież ukraińska, żydowska, krymsko-tatarska oraz polskiego pochodzenia z Ukrainy dyskutowała o religijnych, kulturowych, społecznych i historycznych kwestiach dotyczących wszystkich tych czterech wspólnot.

 

 

 

„Musimy dochodzić do prawdy w historii, bo to jest baza do budowania przyszłości. Nasza historia zazębiająca się w wielu miejscach jest trudna, w wielu - tragiczna. Tym bardziej trzeba dochodzić do prawdy i o nią dbać" – apelował marszałek Stanisław Karczewski.

 

Sesja pod hasłem „Młodzież wobec historii", w której uczestniczył marszałek Senatu, senatorowie oraz lider krymskich Tatarów Mustafa Dżemilew, wicerektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego Myroslaw Marynowych oraz prof. Jerzy Eisler z Instytutu Pamięci Narodowej jest częścią 11 edycji Międzyreligijnego Seminarium Młodzieży ARKA. W tym roku do Polski przyjechało 37 studentów - obywateli Ukrainy. Marszałek wyraził radość, że dyskusja toczy się właśnie w Senacie, bo rozmowy w gronie osób reprezentujących poglądy z różnych stron świata jest zawsze interesująca" – mówił. Dodał, że obecni senatorowie, zazdroszczą młodzieży, że ma dziś łatwiejszy dostęp do informacji i może poznać prawdziwą historię.

Zwracając się do młodzieży prof. Jerzy Eisler podkreślił, że prawda jest tylko jedna. Jego zdaniem „twierdzenie, że istnieje wiele prawd jest głupie". To opinii może być wiele. Zwrócił się do młodzieży z prośbą, aby pomimo, że mogą prawdy nigdy nie poznać starali się mimo wszystko ją odkrywać.

 

Senator Jan Żaryn również podkreślał, że ważne jest, aby historię odkrywali i interesowali się nią młodzi ludzi. Zdaniem senatora młodzi ludzie zasługują na to, by ich nie wprowadzać w relatywizację. Świat młodych ludzi ma funkcjonować w prawdzie. „W relacjach polsko-ukraińskich strona polska ma bardzo wile do zaproponowania, ale to Wy musicie wsłuchać się i sami ocenić, czy to jest właściwa propozycja" – mówił senator. Senator życzył młodzieży, aby odnalazła się jako społeczność, wsłuchała się w historię i sama oceniła, którzy bohaterowie są prawdziwi.

 

Uczestnicy seminarium wskazywali, że konieczne jest spojrzenie na historię w kontekście międzynarodowym, a nie l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl9984ocenianie jej poprzez pryzmat jednego punktu widzenia.

 

W tym roku po raz pierwszy uczestnicy na zakończenie seminarium przyjechali do Warszawy. Panel edukacyjny w Senacie zorganizowano we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Spotkanie objął patronatem marszałek Stanisław Karczewski. Młodzież miała także okazję przysłuchiwać się obradom Senatu.

 

Międzyreligijne Seminaria Młodzieży ARKA odbywają się od 2006 roku w klasztorze Ojców Studytów w Uniowie koło Lwowa. Ideą ARKI jest budowanie porozumienia między narodami zamieszkującymi Ukrainę poprzez wzajemne poznanie historii, kultury, tradycji i religii. Projekt skierowany jest do młodzieży akademickiej. Celem jest jego przekazanie wiedzy i doświadczeń pomocnych w świadomym uczestnictwie w życiu obywatelskim i społecznym. Pomysłodawcą seminarium jest dr Aharon Weiss, historyk Holokaustu urodzony Borysławiu (Ukraina).

 

Źródło/Foto: Senat RP