Marszałek Stanisław Karczewski rozmawiał z ambasadorem Francji o roli współpracy parlamentów narodowych

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimgl2991Marszałek Senatu Stanisław Karczewski 18 października 2016 r. przyjął rozpoczynającego misję dyplomatyczną w Polsce ambasadora Republiki Francuskiej Pierre'a Lévy'ego.

 

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o niedawnym nieformalnym spotkaniu przewodniczących parlamentów UE w Bratysławie.

 

Marszałek zapoznał gościa z przebiegiem debaty podczas szczytu w Bratysławie, w którym uczestniczył także przewodniczący Senatu Republiki Francuskiej. Rozmówcy zgodzili się, że współpraca parlamentów narodowych leży w interesie Unii i całej Europy. Wskazywali na ważną rolę grup parlamentarnych polsko-francuskiej i francusko-polskiej w obu Senatach. Stanisław Karczewski poinformował także ambasadora o szczycie parlamentarnym państw Europy Wschodniej i Południowej spoza Unii w Warszawie, które odbyło się 31 sierpnia 2016 r. Stanisław Karczewski podkreślił, że do wszystkich uczestników sierpniowego spotkania w Warszawie przemawiała koncepcja solidarnej unii suwerennych państw.

 

Ambasador Pierre Levy stwierdził, że z perspektywy francuskiej wynegocjowany kontrakt na zakup śmigłowców Caracal był przejawem partnerstwa strategicznego łączącego oba kraje poważnie traktujące swój wkład w europejską zdolność obronną. Zaznaczył zarazem, że polsko-francuskie relacje są wciąż istotne dla przyszłości Europy.

 

Rozmówcy zgodzili się, że kolejne przetargi, w tym na zakup samolotów dyspozycyjnych klasy HEAD oraz potrzeba rozwijania polskiej energetyki stwarzają nowe perspektywy dla współpracy polsko-francuskiej.

 

Źródło/Foto: Senat RP