Marszałek Senatu z estońskimi parlamentarzystami i o bezpieczeństwie i współpracy w Europie

14856198 1178446272221751 2473510044116929213 oBezpieczeństwo w Europie, współpraca dwustronna i regionalna oraz sytuacja W Unii Europejskiej to tematy, które zdominowały pierwszy dzień wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego w Estonii. Marszałek wraz z delegacją w dniach 24 -25 października br. przebywa w tym kraju na zaproszenie przewodniczącego parlamentu Estonii Eiki Nestora.

 

 

 

Marszałkowi towarzyszą senatorowie: Andrzej Mioduszewski, Zdzisław Pupa, Przemysław Termiński oraz poseł Krzysztof Łapiński, przewodniczący Polsko-Estońskiej Grupy Parlamentarnej.

 

Podczas spotkania z szefem estońskiego parlamentu marszałek Karczewski powiedział, że region Morza Bałtyckiego ma priorytetowe znaczenie dla polityki zagranicznej Polski. Dlatego 14753441 1178446162221762 7036153122372241295 oprezydent Andrzej Duda pierwszą wizytę zagraniczną złożył właśnie w Estonii. Podkreślił, że Estonia jest jednym z najbliższych partnerów Polski w UE i NATO. Łączą nas podobne stanowiska w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa w regionie, polityki wschodniej UE oraz regionalnych projektów energetycznych i infrastrukturalnych.

 

Przewodniczący Eiki Nestor podkreślił, że Polska i Estonia podzielają wspólne wartości i dzięki temu łatwiej porozumieć się w kwestiach bezpieczeństwa, co pozwala rozmawiać i porozumieć się co do przyszłości. Wskazywał, że kraje UE powinny szukać wartości i rozwiązań, które będą łączyć, a nie dzielić.

 

Politycy rozmawiali o sytuacji w Unii Europejskiej i o sposobach jej wzmocnienia. Zgodzili się, że należy utrzymać jedność UE. Sposobem na jej wzmocnienie, w ich ocenie, jest współpraca grup regionalnych takich jak Grupa Wyszehradzka, czy Zgromadzenie Państw Morza Bałtyckiego. Mówiono także o potrzebie współpracy parlamentarnej – o spotkaniach komisji parlamentarnych obu państw.

 

Marszałek Karczewski wraz z przewodniczącym Riigikogu Eiki Nestorem otworzyli następnie wystawę „Od Wyszehradu do Wyszehradu". Wystawa promuje 25 lat Wyszehradu i polską prezydencję w grupie tych państw (V4). Pokazuje miejsca i wydarzenia, które symbolizują budowanie przyjaźni, szacunku i otwartości wobec siebie Polski, Węgier, Czech i Słowacji.

Podczas otwarcia wystawy marszałek powiedział, że to ogromna radość, iż może rozmawiać z parlamentarzystami estońskimi o współpracy, bo podzielamy te same wartości i poglądy na wiele kwestii. Ta wystawa mówi o historii grupy Wyszehradzkiej, o łączności między czterema narodami w czasie historycznym i obecnym. „Dzięki współpracy w ramach G4 i państw regionu bałtyckiego możemy cieszyć się z tego, że nie będzie w UE więcej żelaznej kurtyny i będziemy żyli w Europie bezpiecznej, gdzie toczy się stale dialog i rozwiązujemy problemy" – powiedział S. Karczewski.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAestonia5

Polska delegacja odbyła szereg spotkań z estońskimi parlamentarzystami w Riigikogu (estoński parlament). Marszałek rozmawiał z przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej Marko Mihkelsonem, z przewodniczącym Komisji Spraw Europejskich Kalle Palling.

 

Parlamentarzyści rozmawiali o bezpieczeństwie w Europie. Mówili o rezultatach szczytu NATO w Warszawie. Wyrazili zadowolenie ze wzmocnienia flanki wschodniej sojuszu.

Wskazywali, że działania NATO nie są wymierzone przeciwko Rosji, ale są prowadzone w celu utrzymania pokoju. Parlamentarzyści zgodni byli w ocenie sytuacji w UE i wskazywali, że należy szukać takich rozwiązań, które pozwolą utrzymać jedność Europy. W tym kontekście poruszyli kwestię estońskiej prezydencji, która rozpocznie się szybciej wskutek Brexitu, w drugiej połowie 2017 r. Parlamentarzyści estońscy mówili, że nie określili jeszcze jej priorytetów, ale będą chcieli, by były to sprawy, w których czują się mocni. A są to kwestie bezpieczeństwa oraz jednolitego rynku cyfrowego.

 

Źródło/Foto: Senat RP