Spotkanie Marszałka Stanisława Karczewskiego z estońską Polonią

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 6010 copyPóźnym popołudniem 24 października 2016 roku senacka delegacja, podczas wizyty w Tallinie, spotkała się w polskiej ambasadzie z przedstawicielami Polonii.

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele polonijnych organizacji: Związku Polaków w Estonii „Polonia" z Tallinna, Związku Polaków w Kohtla Järve, Stowarzyszenia Polskiego w Narwie i Polskiego Klubu „Polonez".

 

Marszałek podziękował Polakom w Estonii za podtrzymywanie więzi z krajem. Podkreślił, że poza granicami Polski żyje ok. 20 mln. Polaków. „Żaden kraj nie ma tylu ambasadorów" – powiedział. Przypomniał, że pieniądze na opiekę nad Polonią wróciły do Senatu i zachęcał, by Polonia starała się o te środki.

 

"W każdym kraju, który odwiedzamy, spotykamy się z Polonią; to dla nas niezwykle ważne. Dla nas, dla Polaków, którzy mieszkają w Polsce, dla tych, którzy rządzą" - mówił Karczewski.

"Chcę, abyśmy wspólnie budowali wspólnotę narodową, bo stanowimy w sumie wspólnotę 56-milionową, to wielki kapitał" - podkreślił.

 

"Bardzo chcemy zabiegać o to, abyście Państwo z nami współpracowali, abyście jak najdłużej i jak najmocniej czuli więź z Polską" - apelował marszałek. Wyraził też przekonanie, że jedną z najważniejszych rzeczy z punktu widzenia Polonii jest to, by "przekazywać kolejnemu pokoleniu miłość do Ojczyzny". "Przekazywać naukę języka polskiego, przekazywać historię i wiedzę o Polsce" - stwierdził. "Wiem, że w wielu miejscach tak jest. Wiem, że i tutaj tak jest" - zaznaczył.

 

Karczewski wyraził też opinię, że "ostoją polskości w każdym kraju jest Kościół". "Wszystkim księżom, wszystkim siostrom dziękuję za dbałość o ofiarę, za dbałość o język polski, za więź z Polską" - mówił, zwracając się do zgromadzonych w ambasadzie duchownych.

 

Prezes Związku Polaków w Estonii Halina Kisłacz podkreśliła, że Polonia estońska jest nieliczna i dlatego często pomijana przez polskie władze. Zapewniła jednak, że estońscy Polacy są dumni z faktu iż są Polakami i apelowała, żeby o nich nie zapominać. Podkreśliła, że dla nich wielkie znaczenie ma siedziba związku, bo jest to miejsce, gdzie każdy może czuć się Polakiem. Podkreśliła, że miejscowa Polonia bardzo czeka na wsparcie i pomoc, zwłaszcza w zakresie edukacji, nauki języka polskiego, utrzymania siedziby. „Bez pomocy z Polski nie damy sobie rady" – powiedziała.

 

Źródło: Senat RP/PAP

Foto: Senat RP