Briefing Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przed 30. posiedzeniem

briefMarszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w dniu 15 listopada br. przedstawił na briefingu planowany porządek obrad 30. posiedzenia Senatu RP.

 

Obrady będą trwały dwa dni. Senatorowie wysłuchają informacji Adama Bodnara o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, a także powołają członka Rady Polityki Pieniężnej. Porządek został uzupełniony o ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Druga ustawa dotyczy statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zostanie rozpatrzony również bardzo ważny projekt ustawy przewidujący przywrócenie stażu dla lekarzy.

 

Stanisław Karczewski poinformował również o zgłoszeniu akcesu do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości prof. Józefa Zająca, który startował w wyborach z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Obejrzyj cały briefing

 

Źródło/Video: Senat RP