Z ambasadorem Turcji o relacjach polsko-tureckich rozmawiał Marszałek Stanisław Karczewski

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 8482Marszałek Senatu 16 listopada 2016 r. przyjął ambasadora Turcji Tunҫa Üğdüla, który niedawno rozpoczął misję dyplomatyczną w Polsce. Tematem rozmowy były relacje polsko-tureckie.

 

Według ambasadora Polska i Turcja są krajami, które obecnie zyskują na znaczeniu w świecie ze względu na swoją pozycję gospodarczą i polityczną. Ambasador wyraził nadzieję, że liczba turystów odwiedzających Turcję wkrótce osiągnie poziom sprzed nieudanego puczu zbrojnego. Podkreślił, że niedawni puczyści opuszczają Turcję i pod pozorem inicjatyw społecznych lub naukowych prowadzą działalność polityczną.

 

Marszałek Stanisław Karczewski wyraził zadowolenie z faktu, że bardzo wielu obywateli Turcji wybiera studia w Polsce. Zaznaczył, że wstąpienie Polski do Unii Europejskiej przyśpieszyło rozwój gospodarczy i UE cieszy się wysokim poparciem polskiego społeczeństwa.

 

Rozmawiano także o doświadczeniu firm tureckich w realizacji wielkich przedsięwzięć komunikacyjnych, w tym realizowanych w obecnie w Warszawie. Wyrażono nadzieję, że może mieć ono zastosowanie również przy transgranicznych inwestycjach infrastrukturalnych planowanych na południu Polski.

 

Źródło/Foto: Senat RP