Briefing Marszałka Senatu RP przed 18. posiedzeniem

briefing18 maja 2016 r. rozpoczęło się 18. trzydniowe posiedzenie Senatu. Przed obradami Marszałek Stanisław Karczewski podczas briefingu przedstawił planowany porządek obrad.

Porządek został uzupełniony o debatę nad zmianami w ustawie Ordynacja podatkowa. Być może również zostanie omówiona ustawa o zawodzie fizjoterapeuty jeśli Sejm RP zakończy jej procedowanie.

 

Marszałek wspomniał o próbie rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego, która przejawiła się w postaci zorganizowanego przez Marszałka Sejmu RP spotkania w dniu 17 maja br., na które zostali zaproszeni przewodniczący wszystkich partii. Niestety oprócz Prezesa Prawa i Sprawiedliwości pojawili się tylko przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz partii KORWiN. Wynika z tego jednoznacznie, że opozycja nie chce podjąć dialogu prowadzącego do zakończenia sporu. Marszałek Senatu ponownie zaapelował do opozycji, aby ta przystąpiła do rozmów.

 

Stanisław Karczewski odniósł się również do zapytań dotyczących ustawy medialnej oraz ustawy antyterrorystycznej, która jest konieczna zwłaszcza w kontekście ważnych zbliżających się wydarzeń: szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

 

Obejrzyj

 

Video: www.tvpparlament.pl