Zgromadzenie Parlamentarne Polska - Litwa - Ukraina

l1eUwmOfZlOY5YVUlA2Marszałek Senatu Stanisław Karczewski wraz z polskimi parlamentarzystami przebywał w Kijowie, gdzie w dniach 30 - 31 maja 2016 r. odbyła się VII sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pobyt na Ukrainie był okazją do spotkania marszałka z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem.

 

 

 

Politycy rozmawiali o współpracy przy wdrażaniu wspólnych kontroli graniczno-celnych i wymianie informacji o odprawianych obywatelach, towarach i środkach transportu. Premier zwrócił się do władz polskich z prośbą o przekonanie Holendrów do wyrażenia zgodny na umowę stowarzyszeniową Unia Europejska-Ukraina. Prosił także o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia w najbliższych miesiącach bezwizowego ruchu między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą.

 

Marszałek Karczewski w imieniu premier Beaty Szydło zaprosił premiera Ukrainy do złożenia wizyty w Polsce w związku ze spotkaniem Grypy Wyszehradzkiej odbywającym się przy okazji XXVI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

 

Pierwszego dnia parlamentarzyści omówili zagadnienia dotyczące współpracy parlamentarnej między Ukrainą, Polską a Litwą w zakresie polityki regionalnej oraz bezpieczeństwa w kontekście trwającej agresji zbrojnej ze strony Federacji Rosyjskiej.

 

Zgromadzenie rozpoczęło się od spotkania Prezydium Zgromadzenia, czyli od spotkania Andrija Parubija, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy ze Stanisławem Karczewskim, marszałkiem Senatu i z Loretą Grauziniene, przewodniczącą Sejmu Republiki Litewskiej.

 

Otwierając posiedzenie nowy przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Andrij Parubij podziękował parlamentarzystom z l1eUwmOfZlOY5YVUlA1Polski i Litwy za wspieranie narodu ukraińskiego w jego dążeniu do samostanowienia. Zapewnił, że zarówno deputowani, jak i obywatele Ukrainy doceniają pomoc Polski i Litwy w czasie wielkiej próby. Zauważył także, że w czasie wojny nie mniej niż pomoc ekonomiczna i militarna ważne jest wsparcie moralne, udzielone przez przyjaciół.

 

Przewodnicząca Sejmu Republiki Litewskiej Loreta Graužinienė z kolei zwróciła uwagę na konieczność kontynuowania przez Ukrainę reform, mających na celu przybliżenie członkostwa Ukrainy w Unii europejskiej i strukturach NATO.

 

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zaś zapewnił, że Polsce zależy na współpracy w duchu budowania wspólnej przyszłości, pielęgnując jednocześnie pamięć o wydarzeniach z przeszłości. Jak powiedział „ma to istotne znaczenie edukacyjne dla społeczeństw, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Pozwala na kształtowanie właściwych postaw obywatelskich nastawionych na dialog i solidarność". Podkreślił także, że w obecnej sytuacji należy podjąć wysiłki, by przeciwdziałać przemocy, próbom naruszania integralności terytorialnej, czy aktom terrorystycznym, które wstrząsają Europą i światem od wielu miesięcy. Przypomniał, że najbliższą okazją, aby poruszyć te kwestie jest zaplanowany 8 i 9 lipca szczyt NATO. Będzie to – jak zapewnił – kluczowe wydarzenie w sferze bezpieczeństwa w tym roku, nie tylko ze względu na kwestie Ukrainy, ale także dalszego przebiegu konfliktu z ISIS, zmiany strategii obronnej NATO i wzmocnienia wschodniej flanki sojuszu.

 

Marszałek Karczewski powiedział, że aneksja ukraińskiego Krymu przez Rosję, trwający do dziś konflikt na Ukrainie oznaczają koniec etapu spokoju i przewidywalności w polityce zagranicznej. Dlatego na pierwszy plan wysuwają się kwestie bezpieczeństwa w Europie, również energetycznego i gospodarczego, wspólne działania, które przeciwstawią się próbie podziału starego kontynentu na strefy wpływów. „Jak nigdy dotąd istotna stała się solidarność i jedność Unii Europejskiej. Nie możemy przecież biernie przyglądać się działaniom, mającym na celu zahamowanie dążeń do stanowienia o sobie niepodległych państw" – mówi marszałek Senatu. Dodał, że od parlamentarzystów wiele zależy – „razem musimy przeciwdziałać zorganizowanej przemocy, próbom naruszania integralności terytorialnej, czy aktom terrorystycznym, które wstrząsają Europą i światem od wielu miesięcy". Zdaniem marszaka jest wiele tematów do rozmów w gronie parlamentarzystów z Ukrainy, Litwy i Polski. Wskazał na współpracę Unii Europejskiej z Ukrainą. Wyraził nadzieję, że razem Litwa i Polska poprą działania Komisji Europejskiej, mające m.in. na celu wspieranie Ukrainy na forum Światowej Organizacji Handlu przeciwko restrykcyjnym i odwetowym działaniom Rosji w obszarze handlu, przekazywanie Ukrainie wsparcia technicznego i finansowego, aby skuteczniej dostosowywała się do standardów obowiązujących w UE. Marszałek wyraził ponadto zadowolenie, że to zgromadzenie trójstronne nie ogranicza się jedynie do tematów politycznych i gospodarczych, ale pamięta także o kulturowych i historycznych więzach, łączących te trzy narody. „Nasze narody razem stworzyły Rzeczpospolitą i wspólnie zbudowały europejską przestrzeń na Wschodzie. Razem wyszliśmy z obozu komunistycznego i – głęboko w to wierzę – razem odnajdziemy się w zjednoczonej, a więc bezpiecznej Europie" - powiedział S. Karczewski.

 

Drugi dzień obrad poświęcony był rozwojowi współpracy Ukraina – Unia Europejska. Parlamentarzyści dyskutowali w komisjach ds. współpracy kulturalno-humanitarnej, komisji ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy, ( omówione zostały m.in. kwestie współpracy euroatlantyckiej przed szczytem NATO w Warszawie), a także komisji ds. rozwoju współpracy gospodarczej, regionalnej i transgranicznej.

 

W drugim dniu polska delegacja przysłuchiwała się przemówieniu Nadii Sawczenko podczas posiedzenia Rady Najwyższej Ukrainy.

 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Najwyższej Ukrainy, Sejmu Republiki Litewskiej, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest konsultacyjnym organem międzyparlamentarnym, który został powołany 13 maja 2005 r. w celu opracowania zagadnień i projektów, stanowiących przedmiot trójstronnego zainteresowania.

 

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 2251Pierwszego dnia przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia polscy parlamentarzyści złożyli kwiaty pod pomnikiem „Pamięci obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ofiar zbrodni katyńskiej aresztowanych po 17 września 1939 roku przez sowieckie NKWD i zamordowanych na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR z dnia 5 marca 1940 roku" na cmentarzu wojennym w Bykowni koło Kijowa.

 

W skład Zgromadzenia wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 7 posłów i 3 senatorów. Przewodniczy jej marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

 

Źródło/Foto: Senat RP