Marszałek Senatu wyróżnił samorząd Kielc za zasługi na rzecz Polonii

l1eUwmOfZlOY5YVUlAimg 4258Marszałek Senatu Stanisław Karczewski przekazał na ręce prezydenta Wojciecha Lubawskiego Ryngraf Orła Senackiego w uznaniu zasług samorządu Kielc na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

 

 

W spotkaniu w ratuszu wzięli udział: senator Krzysztof Słoń oraz przebywające w Kielcach nauczycielki z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy na Ukrainie.

 

W połowie maja tego roku prezydent Kielc został, decyzją prezydenta - Petro Poroszenki, odznaczony Orderem Księcia Jarosława Mądrego - najwyższym państwowym odznaczeniem Ukrainy za wyjątkowy wkład w rozwój przyjacielskich relacji polsko - ukraińskich oraz wieloaspektowe wsparcie naszego wschodniego sąsiada.

 

Współpraca Kielc z Winnicą trwa od przeszło pół wieku. W ostatnich latach duży nacisk kładzie się na projekty, dzięki którym nasi rodacy mogą mieć żywy kontakt z językiem ojczystym, z codziennym życiem współczesnej Polski, a przy tym zdobywać doświadczenie. To na przykład kolejne edycje Letniej Szkoły Kultury, Historii i Języka Polskiego, w których od 2007 roku wzięło udział niemal 400 rodaków z Kresów czy staże, jakie w Kielcach odbywają nauczyciele z Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej w Winnicy,działającej przy Konfederacji Polaków Podola. Obecnie uczestniczą na przykład w zajęciach dydaktycznych oraz spotkaniach z metodykami nauczania języka polskiego w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

 

Współpraca Kielc z Polonią i Polakami za granicą realizowana jest poprzez różne projekty. To na przykład pobyty w Polsce seniorów z Podola i Polonii z Brazylii, wakacyjny wypoczynek dla polskich dzieci i młodzieży z Białorusi czy wreszcie Światowe Letnie Igrzyska Polonijne, które odbyły się w 2013 roku w Kielcach.

 

W tym roku ponownie Senat, a nie jak dotąd Ministerstwo Spraw Zagranicznych, został dysponentem środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

 

Priorytety podziału środków na przyszły rok, przeznaczonych na współpracę z Polonią i wsparcie Polaków za granicą, ustalane są - jak poinformował marszałek Senatu, z uwzględnieniem opinii oraz sugestii organizacji polonijnych.

 

obejrzyj

 

Źródło/Foto: Senat RP, Video iTV Kielce