Uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego

578e2707c0f2a pW dniu 19 lipca br. w Radomiu odbyły się uroczystości pogrzebowe abp. Zygmunta Zimowskiego, trzeciego biskupa diecezji radomskiej, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.


Mszy świętej przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. Telegram z Watykanu, wystosowany z papieskiej rady, wraz z błogosławieństwem papieża Franciszka odczytał abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski. W uroczystościach żałobnych i pogrzebowych uczestniczyło ponad 500 księży i 65 biskupów, arcybiskupów i kardynałów m.in. abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, kard. Kazimierz Nycz, abp Wojciech Polak, Prymas Polski, abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Konrad Krajewski - jałmużnik papieski. Prezydenta Polski reprezentowali: minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii i minister Adam Kwiatkowski. W uroczystości udział wziął Stanisław Karczewski, marszałek Senatu RP, liczni parlamentarzyści i samorządowcy.

 

Witając wiernych biskup radomski Henryk Tomasik przypomniał hasło posługi pasterskiej abp. Zygmunta Zimowskiego "Non ministrari sed ministrare" (Nie przyszedłem, aby mi dziwiszsłużono, lecz aby służyć). - Z tą dewizą przekroczył ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski progi tej katedry, przyjmując święcenia biskupie i obejmując misję biskupa radomskiego. Dzisiaj dziękujemy za kapłaństwo i posługę abp. Zygmunta Zimowskiego. Do naszego dziękczynienia dzisiaj dołączamy modlitwę błagalną o dar nieba dla śp. abp. Zygmunta Zimowskiego - mówił biskup Henryk Tomasik.

 

Telegram z Watykanu, wystosowany z papieskiej rady, wraz z błogosławieństwem papieża Franciszka odczytał abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski. - Pogrążony w żałobie we wspólnocie wiernych i uczestników liturgii pogrzebowej, przekazuję wyrazy duchowej łączności ze wszystkimi, która ta śmierć dotknęła. Z bólem i smutkiem wspominamy posługę abp. Zygmunta Zimowskiego na rzecz Stolicy Apostolskiej. Jako przewodniczący Papieskiej Rady wielokrotnie reprezentował Ojca Świętego na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie. Był organizatorem konferencji i sympozjów międzynarodowych na temat chorych i służby zdrowia. Przygotowywał każdego roku Światowy Dzień Chorego. Odbywał liczne podróże zagraniczne, podczas których wizytował placówki służby zdrowia. Czując się duchowym uczniem św. Jana Pawła II, chętnie spotykał się z personelem medycznym i chorymi, których odwiedzał, dodawał odwagi, pocieszał i umacniał. Dziękujemy miłosiernemu Bogu za oddanie śp. zmarłego dla Kościoła, za kapłaństwo i biskupie świadectwo życia, za podejmowanie w duchu wiary cierpienie oraz za wszelkie dobro, które przez gorliwą służbę stało się udziałem wiernych. Z uczestnikami pogrzebu wspominamy także jego posługę duszpasterską w diecezji, jak rozpoczęcie drugiego synodu diecezji radomskiej, pierwszy kongres eucharystyczny, koronację obrazu Matki Bożej w Skarżysku-Kamiennej i Kałkowie, peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, budowę Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego Emaus w Turnie koło Białobrzegów, międzynarodowe konferencje w Radomiu. Wraz z Ojcem Świętym polecamy Bogu w modlitwie całą wspólnotę diecezjalną pogrążoną w żałobie, rodzinę śp. ks. abp. Zygmunta, jego bliskich i przyjaciół. Niech umocnieniem będą słowa św. Jana Apostoła z Księgi Apokalipsy: "Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny". Pod listem podpisał się ks. prał. Paolo Borgio, asesor ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.

 

Homilię wygłosił abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Przypomniał, że był współpracownikiem trzech papieży: św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Wspomniał jego zasługi na rzecz Kościoła Powszechnego i diecezji radomskiej. Mówił, że abp Zimowski "zmagał się o godność człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci z wyżyn Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. - Zwracamy się do Boga: Ojcze, zwłaszcza w tajemnicy przechodzenia przez trzy kolejne operacje, cierpienia i śmierć. Sam Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały pozwala nam niejako spotkać się ze sobą wciąż po ludzku niewysłuchanej prośbie do Ojca: "Jeśli to możliwe..." - ocal Go. Ale wiemy, że modlitwa Getsemani jest początkiem wielkiego spełnienia, początkiem wielkiego dzieła odkupienia. Dlatego z Getsemani trzeba nam zawsze iść na Golgotę i usłyszeć: "Ojcze Twoja wola niech się stanie". Chrześcijańska nadzieja związania ściśle z Chrystusem każe nam patrzeć na cierpienie i śmierć księdza arcybiskupa przez pryzmat prawdy o życiu wiecznym. W tę Eucharystię wpisujemy piękno człowieczeństwa, które przez Boga było dane księdzu arcybiskupowi, który żył, aby służyć - mówił abp Wacław Depo.

 

Na koniec liturgii pogrzebowej głos zabrali: w imieniu Prezydenta Polski minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, regens Penitencjarii Apostolskiej prał. Krzysztof Nykiel, Katarzyna i Tomasz Citak, rodzina ks. abpa Zygmunta Zimowskiego oraz ks. Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu z Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, ks. Edward Poniewierski, kanclerz Kurii Biskupiej w Radomiu i bp Henryk Tomasik.

 

Prezydent Polski Andrzej Duda w liście, który odczytała minister Małgorzata Sadurska, szefowa kancelarii napisał, że abp. Zygmunt Zimowski był bliskim współpracownikiem trzech papieży: św. Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem. - całe życie, trud i postawa śp. księdza arcybiskupa były dosłowne katolickie, czyli powszechne. Pragnął w pełni oddać się Bogu, potrzebom Kościoła i bliźnich, dlatego stał wszystkim dla wszystkich - napisał prezydent Polski.

 

Abpa Zimowskiego pożegnał również przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. - Jego słowa i czyny tworzyły jego historię. Budował tradycję Kościoła zachowując to co istotnie i rozwijają, pogłębiając ją na każdym kroku, korzystając przy tym ze swojego bogatego doświadczenia wiary i rozumu. Dziękujemy za dzieło jego w Konferencji Episkopatu Polski - mówił abp Gądecki.

 

zgoryNatomiast regens Penitencjarii Apostolskiej prał. Krzysztof Nykiel dziękował za posługę abp. Zygmunta Zimowskiego w Kościele. - Dziękujemy za całe jego piękne i szlachetne ziemskie życie, przeżyte w poczuciu służby Bogu, Kościołowi i każdemu człowiekowi, które ukoronował własnym cierpieniem, kończąc ziemską pielgrzymkę 12 lipca 2016 roku, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia - mówił ks. Nykiel. Nazwał abpa Zimowskiego "wielkim orędownikiem cywilizacji miłości i życia na wzór św. Jana Pawła II".

 

Głos zabrała także rodzina ks. abpa Zygmunta Zimowskiego - Katarzyna i Tomasz Citak. W trakcie przemówienia przywołano motto zmarłego biskupa-seniora diecezji radomskiej: Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. - Wujku, żyłeś zgodnie z istotą tych słów. Zaszczyty, jakie cię spotkały, nie zmieniły twojej osobowości. Pozostałeś osobą niezwykle skromną i pokorną. Nigdy na nikogo nie spojrzałeś z wyższością, po prostu kochałeś ludzi, nie mając do nikogo uprzedzeń, a kiedy trzeba było, budowałeś mosty. Miałeś zmysł, który Jan Paweł II określił mianem "nowej wyobraźni miłosierdzia - mówiła Katarzyna Citak.

 

Ciało biskupa-seniora diecezji radomskiej spoczęło w katedrze. W kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej została przygotowana pod posadzką specjalna nisza grobowa.

 

Źródło: Radio Plus

Foto: Echo Dnia