Briefing Marszałka Senatu RP przed 23. posiedzeniem

briefingtvpparl20 lipca 2016 r. rozpoczyna się trzydniowe 23. Posiedzenie Senatu RP. Marszałek Stanisław Karczewski poinformował podczas briefingu o planowanym porządku obrad.


Izba zajmie się ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a także wysłucha informacji prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2015 r.


Senatorowie wysłuchają też sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 r. wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w ubr., które przedstawi przewodniczący KRRiT Jan Dworak. Zostanie powołany nowy członek KRRiT.


Marszałek Senatu RP powiedział o wielu poprawkach zaproponowanych przez senackie Komisje Ustawodawczą oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji dotyczących ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Duża część z nich zyskała aprobatę senatorów. Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości zgodzili się na daleko idące kompromisy. Dodatkowo Stanisław Karczewski odnosząc się do wcześniejszej wypowiedzi prezesa Trybunału prof. Andrzeja Rzeplińskiego w Sejmie, powiedział, że prezes będzie mógł w sposób nieskrępowany wypowiadać się na posiedzeniu Senatu i uczestniczyć w obradach..

 

Obejrzyj

 

Foto/Video: TVP Parlament