Briefing Marszałka Senatu RP przed 24. posiedzeniem

brief3 sierpnia br. rozpoczyna się 24. Posiedzenie Senatu RP. Marszałek Stanisław Karczewski podczas briefingu poinformował media o planowanym przebiegu obrad oraz odpowiedział na zadane pytania.

 

Posiedzenie rozpocznie się od projektów ustaw złożonych przez Ministerstwo Finansów. Ważnym punktem będzie sprawozdanie przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w związku z tym, że na kolejnym posiedzeniu Senat będzie podsumowywał wprowadzoną w życie w poprzednim roku ustawę o petycjach. W porządku obrad znajduje się również uchwała w 50. rocznicę śmierci generała Tadeusza Bora Komorowskiego.


Senatorowie wysłuchają informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej bieżącej sytuacji na rynkach rolnych w związku z trwającym sezonem zbioru plonów rolnych. Odbędzie się również debata nad projektem ustawy w sprawie podatku od osób prawnych. Zapisy projektu przewidują obniżenie podatku CIT do 15%, co jest kolejną zrealizowaną obietnicą wyborczą partii Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo istotnym projektem jest również ustawa porządkująca sprawy inwestycji w służbie zdrowia. Jej treść przewiduje, aby planowane inwestycje były adekwatne do potrzeb zdrowotnych, a w efekcie ograniczały marnotrawstwo publicznych pieniędzy.


W odpowiedzi na zadane pytanie Marszałek skomentował przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP projekt tzw. ustawy frankowej. Powiedział, że dzięki wprowadzeniu w życie jej zapisów kredytobiorcy odczują dużą ulgę. Banki mają roczny czas na możliwość przewalutowania kredytów, a jeśli to nie nastąpi to rozpocznie się debata o nowych rozwiązaniach.


Stanisław Karczewski odniósł się również do zmian personalnych na stanowisku prezesa TVP. Przypomniał, że Jacek Kurski został wybrany prezesem na czas przejściowy do czasu rozpisania konkursu, co będzie miało miejsce jesienią. Podkreślił również, że w tej sprawie nie ma żadnych konfliktów, prowadzone są dyskusje i debaty co jest normalne w demokratycznych warunkach. Marszałek ocenił pracę Jacka Kurskiego oraz wprowadzone przez niego zmiany bardzo dobrze.


Marszałek Karczewski został poproszony o ocenę roku prezydentury Andrzeja Dudy. Odpowiedział, że większość obietnic wyborczych została zrealizowana, w tym przed wszystkim 500+ co skutkuje widocznym ożywieniem gospodarczym. Poparte jest to statystykami. Prezydent Andrzej Duda jest aktywny, prowadzi sprawną, aktywną politykę zagraniczną, wspaniale zorganizował szczytu NATO, który zakończył się ważnymi dla Polski ustaleniami.

 

Obejrzyj

 

Video: Senat RP